Słownik SREBRO co to znaczy.
Słownik SREBRO. Co znaczy 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000.

Czy przydatne?

Definicja SREBRO

Co to znaczy srebro: znak Ag, (z łaciny Argentum), pierwiastek chem., metal, Z = 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000 lat przed naszą erą). W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: argentyt, chlorargiryt, pirargiryt, jako domieszka w rudach cynku i ołowiu i bardzo rzadko w formie rodzimej; zawartość w skorupie ziemskiej: 4·10-7% mas. S. jest białe, silnie błyszczące (daje się polerować), miękkie, kowalne i ciągliwe (z 1kg srebra można wyciągnąć drut o długości około 2km); jest najwspanialszym przewodnikiem ciepła i elektryczności; na powietrzu matowieje. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów s. 4d105s1; w związkach występuje gł. na I, II, III stopniu utlenienia (I - najtrwalszy; na II i III bardzo rzadko w AgF2 i AgF4-); t.t. 961°C, t.w. 2212°C, gęstość 10,49g·cm-3. S. jest odporne na działanie powietrza. Reaguje z siarkowodorem albo białkiem bogatym w siarkę w obecności tlenu z powietrza dając czarny nalot Ag2S, utlenia się pod działaniem tlenu po ogrzaniu (do Ag2O) i ozonu (do AgO); w podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami (daje AgX) i siarką. Nie reaguje z kwasami i zasadami ; roztwarza się tylko w stężonym, gorącym H2SO4, stężonym albo średnio stężonym HNO3 dając adekwatnie Ag2SO4, SO2 i H2O i AgNO3, NO2 (albo NO) i H2O), i roztworach cyjanków litowców w obecności tlenu (powstają aniony kompleksowe [Ag(CN)2]-). Stopione s. rozpuszcza tlen (do 20 objętości na 1 objętość srebra). W formie stopów z miedzią użytkowane do wyrobu monet, biżuterii (zawartość s. podaje się w karatach), elektrotechnice i elektronice. Związki s. stosuje się w fotografii, medycynie i do produkcji luster. S. otrzymuje się sposobem cyjankową i jako wytwór uboczny przy przeróbce rud ołowiu i miedzi. S. i jego rozp. związki są trujące. Jony srebra Ag+ działają silnie toksycznie na drobnoustroje; w stężeniu 0,1mg·dm-3 hamują kompletnie przyrost bakterii. Nadmiar uszkadza wątrobę

Definicja SZKŁO ORGANICZNE:
Co to jest metylu), PMMA, pleksiglas- tworzywo sztuczne z gatunku ↑ polimerów termoplastycznych. Odznacza się wysokim stopniem przezroczystości, stosuje się je do produkcji kloszów, soczewek, szyb i wielu srebro co to jest.
Definicja SCHRÖDINGER ERWIN:
Co to jest austriacki, prof. uniwersytetów w Berlinie, Oxfordzie, Gandawie, jeden z artystów falowej teorii materii, podał fundamentalne równanie mechaniki kwantowej, tak zwany ↑ równanie Schrödingera. W 1933 r srebro definicja.
Definicja SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI:
Co to jest jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo (12,1÷16,4%mas.), wapń (6,4÷8,6%mas.), tytan (4,2÷7,5%mas.), glin (4,1÷6,9%mas srebro co znaczy.
Definicja SUBLIMACJA:
Co to jest przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji srebro słownik.

Czym jest SREBRO znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: