Słownik ŚREDNIA ARYTMETYCZNA co to znaczy.
Słownik ŚREDNIA ARYTMETYCZNA. Co znaczy obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi.

Czy przydatne?

Definicja ŚREDNIA ARYTMETYCZNA

Co to znaczy średnia arytmetyczna: A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i

Definicja SKŁADNIK UKŁADU:
Co to jest ustalona substancja chem., na przykład CO2 - gazowy, stały; H2O - gazowa, ciekła, stała. Układ może zawierać jeden składnik, lecz może tez być dwu- albo więcej składnikowy (wtedy jest mieszaniną średnia arytmetyczna.
Definicja SOLANINA:
Co to jest związek chem.; ↑ glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach (zielone części, owoce - do 1%; dojrzałe bulwy - 0,001 średnia arytmetyczna.
Definicja SENSYBILIZATOR:
Co to jest substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem. innej substancji nie ulegającej bezpośrednio działaniu promieniowania średnia arytmetyczna.
Definicja SODA ŻRĄCA:
Co to jest ↑ wodorotlenek sodu średnia arytmetyczna.

Czym jest ŚREDNIA ARYTMETYCZNA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: