Słownik ŚREDNIA GEOMETRYCZNA co to znaczy.
Słownik ŚREDNIA GEOMETRYCZNA. Co znaczy obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi.

Czy przydatne?

Definicja ŚREDNIA GEOMETRYCZNA

Co to znaczy średnia geometryczna: G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i

Definicja SZKŁO OPTYCZNE:
Co to jest szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp. mięknięcia; dużej gęstości 3,5÷5g·cm-3 (w razie zawartości średnia geometryczna.
Definicja SOLWATACJA:
Co to jest mechanizm łączenia się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu (CH3COCH3), acetonitrylu (CH3CN), DMF, DMSO) w tak zwany solwaty średnia geometryczna.
Definicja SYMETRIA KRYSZTAŁU:
Co to jest przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na przykład kryształ rombowy, sześcienny, oktaedryczny). Por średnia geometryczna.
Definicja SODDY FREDERICK:
Co to jest z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę przesunięć promieniotwórczych (↑ prawo przesunięć). W 1921 r. Nagroda Nobla średnia geometryczna.

Czym jest ŚREDNIA GEOMETRYCZNA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: