ŚREDNIA WAŻONA co to znaczy
Słownik ŚREDNIA WAŻONA. Co znaczy ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą.

Czy przydatne?

Definicja ŚREDNIA WAŻONA

Co to znaczy średnia ważona: W - wartość średnia wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2,..., zn obliczana wzorem: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i, zi - waga składnika xi

Czym jest ŚREDNIA WAŻONA znaczenie w Definicje chemia S .