Słownik ŚREDNIA WAŻONA co to znaczy.
Słownik ŚREDNIA WAŻONA. Co znaczy ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą.

Czy przydatne?

Definicja ŚREDNIA WAŻONA

Co to znaczy średnia ważona: W - wartość średnia wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2,..., zn obliczana wzorem: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i, zi - waga składnika xi

Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA:
Co to jest ↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa średnia ważona.
Definicja STEREOCHEMIA:
Co to jest zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia powiązane z izomerią przestrzenną (↑ stereoizomeria), a więc między innymi średnia ważona.
Definicja SZKŁA POTASOWO-OŁOWIOWE:
Co to jest szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego średnia ważona.
Definicja STALE:
Co to jest węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ siarki. Obecność siarki wpływa niekorzystnie na właściwości średnia ważona.

Czym jest ŚREDNIA WAŻONA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: