Słownik ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I co to znaczy.
Słownik ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE. Co znaczy komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie.

Czy przydatne?

Definicja ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE

Co to znaczy środki antykoncepcyjne i poronne: substancje chem. zapobiegające procesowi zapłodnienia komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie (ś.p.). Substancje o działaniu antykoncepcyjnym to pochodne ↑ ginogenów: estrogenów (na przykład etynyloestradiol i mestranol) i progestagenów (na przykład noretyndrel, noretyndron, levonorgestrel). Substancje o działaniu poronnym to na przykład nie wszystkie ↑ prostaglandyny (E2 i F2α) i pochodna progesteronu: preparat RU-486 (mifepriston). Użytkowane w formie tabletek, zastrzyków

Definicja Se:
Co to jest znak ↑ selenu środki antykoncepcyjne i poronne.
Definicja SZEREG NEPTUNOWY:
Co to jest sztuczny szereg promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych środki antykoncepcyjne i poronne.
Definicja SPIN:
Co to jest momentu pędu cząstki, na przykład elektronu. Dla elektronu ma tylko jedną wartość, ustaloną ↑ spinową liczbą kwantową równą 1/2 i dwie możliwe orientacje przestrzenne, określone dwoma wartościami ↑ środki antykoncepcyjne i poronne.
Definicja SIECIOWANIE:
Co to jest się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2-CHX- (X = OH, halogen), takimi jak polietylen czy środki antykoncepcyjne i poronne.

Czym jest ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: