Słownik STAŁA DYSOCJACJI co to znaczy.
Słownik STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ. Co znaczy słabych elektrolitach cząsteczki.

Czy przydatne?

Definicja STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ

Co to znaczy stała dysocjacji elektrolitycznej: (jonowej), K - stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami dysocjacji, na przykład dla reakcji CH3COOH ⇆ CH3COO- + H+ stała równowagi ma postać Stała dysocjacji jest wielkością charakterystyczną dla danego elektrolitu, niezależną od stężenia roztworu, lecz zależną od temp

Definicja ŚREDNIA ARYTMETYCZNA:
Co to jest A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i stała dysocjacji elektrolitycznej.
Definicja STYREN:
Co to jest CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie reakcji odwodornienia albo z chloroetylobenzenu w rezultacie stała dysocjacji elektrolitycznej.
Definicja SOMAN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca w wodzie stała dysocjacji elektrolitycznej.
Definicja Sm:
Co to jest znak ↑ samaru stała dysocjacji elektrolitycznej.

Czym jest STAŁA DYSOCJACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: