STAŁA DYSOCJACJI co to znaczy
Słownik STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ. Co znaczy słabych elektrolitach cząsteczki.

Czy przydatne?

Definicja STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ

Co to znaczy stała dysocjacji elektrolitycznej: (jonowej), K - stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami dysocjacji, na przykład dla reakcji CH3COOH ⇆ CH3COO- + H+ stała równowagi ma postać Stała dysocjacji jest wielkością charakterystyczną dla danego elektrolitu, niezależną od stężenia roztworu, lecz zależną od temp

Czym jest STAŁA DYSOCJACJI znaczenie w Definicje chemia S .