Słownik STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ co to znaczy.
Słownik STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA. Co znaczy potęgach równych ich współczynnikom.

Czy przydatne?

Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA

Co to znaczy stała równowagi chemicznej stężeniowa: Kc - relacja iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w odpowiednich potęgach) w stanie równowagi chem. Dla reakcji aA + bB ⇆ cC + dD stężeniowa stała równowagi Kc wyraża się wzorem: . Stała Kc jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji i zależy tylko od temp. W reakcjach endotermicznych ze wzrostem temp. rośnie, a w reakcjach egzotermicznych maleje. Dla reakcji chem. biegnących w układach, gdzie substancje występują w stanie gazowym, stosuje się powszechnie ciśnieniową stałą równowagi reakcji. Zastępując we wzorze na Kc stężenia substancji w stanie gazowym wartościami ciśnień pi poszczególnych składników, otrzymuje się wyrażenie pozwalające wyliczyć ciśnieniową stałą równowagi reakcji Im większa jest stała równowagi, tym większe są stężenia produktów reakcji w stanie równowagi. Przykładami stałych równowagi chemicznej są: ↑ stała dysocjacji elektrolitycznej, stała trwałości kompleksu i in

Definicja SZKŁO KLEJONE:
Co to jest krawędziach, pęka na drobne kawałeczki, bezpieczne w zastosowaniu - nie można się nim skaleczyć; użytkowane do wyrobu szyb w pojazdach mechanicznych. Pozyskiwane poprzez sklejenie kilku warstw stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja STRUKTURA CZĄSTECZEK:
Co to jest dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń) określające strukturę geometryczną cząsteczki, wartości ładunków stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja SZKŁO KWARCOWE:
Co to jest poprzez stopienie kwarcu albo piasku kwarcowego; skład: SiO2 - 100%; mięknie w bardzo wysokiej temp. - około 1300°C, cechuje się sporą przejrzystością i małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej stała równowagi chemicznej stężeniowa.
Definicja SELEN:
Co to jest Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: bercelianit stała równowagi chemicznej stężeniowa.

Czym jest STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: