Słownik STALE co to znaczy.
Słownik STALE. Co znaczy zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu.

Czy przydatne?

Definicja STALE

Co to znaczy stale: stopy żelaza z węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ siarki. Obecność siarki wpływa niekorzystnie na właściwości stali - skutkuje kruchość i pomniejszenie kowalności i odporności na ↑ korozję. Z racji na skład s. dzielimy na: ↑ stale węglowe (niestopowe) i ↑ stale szlachetne (stopowe). Stale otrzymuje się z ↑ surówki w procesie ↑ świeżenia w konwertorach Bessemera i Thomasa, poprzez stapianie w piecach martenowskich, tyglach albo piecach elektrycznych. Użytkowana we wszystkich gałęziach przemysłu

Definicja SILIKONY:
Co to jest wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i termicznej, dobrych właściwościach smarnych i dielektrycznych stale.
Definicja SILAN:
Co to jest wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym. Znane są również homologi silanu o wzorze SinHn + 2 (n≤6), a również łańcuchowe stale.
Definicja STOPY:
Co to jest albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane poprzez stopienie i zmieszanie wyjściowych składników albo redukcję substancji stale.
Definicja SALETRA INDYJSKA:
Co to jest ↑ azotan(V) potasu stale.

Czym jest STALE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: