Słownik STAN PODSTAWOWY co to znaczy.
Słownik STAN PODSTAWOWY. Co znaczy kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w.

Czy przydatne?

Definicja STAN PODSTAWOWY

Co to znaczy stan podstawowy: stan odpowiadający minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ kwantowomechaniczna teoria atomu). Można wyróżnić stany fundamentalne odnosząc się do różnych postaci energii (na przykład stan fundamentalny oscylacji w razie drgań, stan fundamentalny rotacji w razie obrotów, stan fundamentalny elektronowy w razie energii elektronowej). S.p. elektronowy atomu odpowiada na przykład sytuacji, gdy elektrony obsadzają jak najniższe poziomy elektronowe odpowiednio z ↑ regułą Hunda i ↑ zakazem Pauliego. Po dostarczeniu (w odpowiedniej postaci) dodatkowej energii do układu może on przejść w ↑ stan wzbudzony

Definicja SZEREG HOMOLOGICZNY:
Co to jest podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w alkanach. Cząsteczki związków należących do sz.h. można opisać stan podstawowy.
Definicja SCHEELE FRIEDRICH WILHELM:
Co to jest szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Priestleya), najprawdopodobniej w 1770 r. wyodrębnił ↑ azot stan podstawowy.
Definicja SZKŁO BUTELKOWE:
Co to jest wapniowe; skład: SiO2 - 55÷63%, Na2O - 4÷10%, K2O - 0,6÷2%, CaO - 13÷21% i Fe2O3 - 1,2÷4,4% i Mn2O3 - 0÷7,5%; temp. mięknięcia 500÷600°C. Użytkowane do wyrobu butelek i niedrogich naczyń szklanych stan podstawowy.
Definicja SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH:
Co to jest metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ potencjał półogniwa) zmierzone względem standardowej stan podstawowy.

Czym jest STAN PODSTAWOWY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: