STAN PODSTAWOWY co to znaczy
Słownik STAN PODSTAWOWY. Co znaczy kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w.

Czy przydatne?

Definicja STAN PODSTAWOWY

Co to znaczy stan podstawowy: stan odpowiadający minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ kwantowomechaniczna teoria atomu). Można wyróżnić stany fundamentalne odnosząc się do różnych postaci energii (na przykład stan fundamentalny oscylacji w razie drgań, stan fundamentalny rotacji w razie obrotów, stan fundamentalny elektronowy w razie energii elektronowej). S.p. elektronowy atomu odpowiada na przykład sytuacji, gdy elektrony obsadzają jak najniższe poziomy elektronowe odpowiednio z ↑ regułą Hunda i ↑ zakazem Pauliego. Po dostarczeniu (w odpowiedniej postaci) dodatkowej energii do układu może on przejść w ↑ stan wzbudzony

Czym jest STAN PODSTAWOWY znaczenie w Definicje chemia S .