Słownik STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ co to znaczy.
Słownik STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ. Co znaczy stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej.

Czy przydatne?

Definicja STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ

Co to znaczy stan równowagi chemicznej: stan reakcji chem., gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do produktów i drugiej - od produktów do substratów. W s.r.ch. nie zmieniają się stężenia reagujących substancji. S.r.ch. nie wymienia się, jeżeli impulsy zewnętrzne (na przykład temp.) są stałe. S.r.ch. jest więc jednocześnie stanem równowagi termodynamicznej

Definicja STRONCJANIT:
Co to jest minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu stan równowagi chemicznej.
Definicja SZEREG NEPTUNOWY:
Co to jest sztuczny szereg promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych stan równowagi chemicznej.
Definicja SKŁAD MASOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny stan równowagi chemicznej.
Definicja STAŁA RYDBERGA:
Co to jest fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy jądra równa gdzie m i e to adekwatnie masa i ładunek elektronu, c stan równowagi chemicznej.

Czym jest STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: