Słownik STERN OTTO co to znaczy.
Słownik STERN OTTO. Co znaczy w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na.

Czy przydatne?

Definicja STERN OTTO

Co to znaczy stern otto: (1888-1969) fizykochemik i fizyk, pierwszy Górnoślązak (ur. w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, we Fryburgu i w Monachium. Po doktoracie podjął pracę naukową u A. Einsteina. Po habilitacji pracował na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie (u W. Nernsta), a po I wojnie światowej powrócił do Frankfurtu (gdzie pracował z M. Bornem). Prof. uniwersytetów w Rostocku i Hamburgu. W 1933 r. zmuszony do emigracji wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tu, będąc prof. politechniki w Pittsburghu, zostaje włączony do badań dla celów militarnych. Autor prac z zakresu ↑ termodynamiki i fizyki molekularnej. W 1921 r. doświadczalnie dowiódł istnienia ↑ spinu ↑ elektronu. Wyznaczył okres dipolowy magnetyczny ↑ protonu i ↑ deuteronu (1933), za co dostał w 1943 r. Nagrodę Nobla

Definicja STAUDINGER HERMANN:
Co to jest niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956). Prowadził badania ↑ skrobi, ↑ celulozy i ↑ tworzyw sztucznych i wyjaśniał ich stern otto.
Definicja SADZA:
Co to jest bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków org. przy niedostatecznym dostępie powietrza, wskutek stern otto.
Definicja STRUKTURY GRANICZNE:
Co to jest wykorzystywane do zobrazowania położenia elektronów w cząsteczce związku chem. W wielu sytuacjach nie da się przedstawić położenia elektronów dzięki jednego wzoru, zatem realną strukturę cząsteczki stern otto.
Definicja SZEREG TOROWY:
Co to jest naturalny szereg promieniotwórczy 232Th ... 208Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych stern otto.

Czym jest STERN OTTO znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: