Słownik STOPIEŃ UTLENIENIA co to znaczy.
Słownik STOPIEŃ UTLENIENIA. Co znaczy ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka.

Czy przydatne?

Definicja STOPIEŃ UTLENIENIA

Co to znaczy stopień utlenienia: (liczba utlenienia) - współczynnik liczbowy informujący, ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka. Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień utlenienia równy zero, na przykład Li0, Mg0, S0 i tak dalej W związkach chem. pierwiastki mogą występować na dodatnich albo ujemnych s.u. W rzadkich sytuacjach s.u. w związku chem. także może wynosić zero (↑ karbonylki), a niekiedy może być nawet wyrażony liczbą ułamkową (s.u. tlenu w ↑ ponadtlenkach wynosi -1/2, a w ↑ ozonkach -1/3) - to jest tak zwany formalny stopień utlenienia. Oddając albo przyjmując elektrony, pierwiastki zmieniają swój stopień utlenienia, na przykład: Znaczy się go liczbami rzymskimi podając jako prawy górny indeks albo za nazwą/symbolem pierwiastka, symbol "-" podaje się przed cyfrą (znaku "+" nie należy stawiać) na przykład FeII albo Fe(II), Cl-I albo Cl(-I); (ładunek jonu zapisuje się podając symbol "+" albo "-" za cyfrą arabską, na przykład Fe2+, Fe3+, Co2+, Cu1+). Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w obojętnej cząsteczce wynosi zero. Istnieją związki, gdzie występują atomy danego pierwiastka na więcej niż jednym stopniu utlenienia, na przykład N2O (↑ tlenki azotu) albo Na2S2O3 (↑ tiosiarczany). Można w takim przypadku obliczyć (na przykład na potrzeby bilansowania reakcji redoks) tak zwany średni stopień utlenienia. Dla N2O średni s.u. azotu wynosi I, a dla Na2S2O3 średni s.u. siarki wynosi II. Należy jednak pamiętać, iż średni s.u. jest definicją wyłącznie teoretycznym i może prowadzić do fałszywych wniosków na temat struktury cząsteczki. Stopnia utlenienia nie wolno mylić z ↑ wartościowością pierwiastka. Istnieje sporo związków chem., w szczególności metali bloków d i f (↑ bloki s, p, d, f), gdzie wartościowość przyjmuje zupełnie inną wartość liczbową niż stopień utlenienia, na przykład w NiCl2·H2O stopień utlenienia niklu wynosi II, a wartościowość - 6 (w cząsteczce tego związku występuje jon kompleksowy [Ni(OH2)6]2+). Istnieją także związki pierwiastków na zerowym stopniu utlenienia (na przykład [Cr(CO)6]), zaś wartościowość nie może wynosić zero

Definicja SEDYMENTACJA:
Co to jest stopień utlenienia.
Definicja SÓL MOHRA:
Co to jest ↑ siarczan(VI) amonu żelaza(II stopień utlenienia.
Definicja SOLWOLIZA:
Co to jest rozkład związku chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy rozpuszczalnikiem jest woda, mechanizm ten nazywa się ↑ hydrolizą stopień utlenienia.
Definicja SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA:
Co to jest jakościowy i ilościowy) organizmu człowieka; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,31% masy i to są: tlen (65%mas.), węgiel (18%mas.), wodór (10%mas.), azot (3%mas.), wapń, fosfor, siarka, potas, sód stopień utlenienia.

Czym jest STOPIEŃ UTLENIENIA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: