Słownik STOPY co to znaczy.
Słownik STOPY. Co znaczy składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N.

Czy przydatne?

Definicja STOPY

Co to znaczy stopy: mieszaniny dwóch albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane poprzez stopienie i zmieszanie wyjściowych składników albo redukcję substancji użytych do tworzenia stopu. Z racji na formy krystaliczne stopy dzielimy na homogeniczne i heterogeniczne. Własności fiz., chem. i mechaniczne stopu zależą od jego składu. Na przykład cyna i miedź są miękkimi metalami, z kolei ich stop, zawierający 75÷80% Cu i 25÷20% Sn, jest bardzo twardy i służy do wyrobu dzwonów

Definicja STALE:
Co to jest węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ siarki. Obecność siarki wpływa niekorzystnie na właściwości stopy.
Definicja STRUKTURA CZĄSTECZEK:
Co to jest dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń) określające strukturę geometryczną cząsteczki, wartości ładunków stopy.
Definicja SUCHA DESTYLACJA:
Co to jest substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego nazywa się koksowaniem (↑ koksowanie węgla). Istotnym procesem jest sucha stopy.
Definicja SMOG:
Co to jest mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły stopy.

Czym jest STOPY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: