Słownik STRONT co to znaczy.
Słownik STRONT. Co znaczy 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790.

Czy przydatne?

Definicja STRONT

Co to znaczy stront: znak Sr, (z łaciny Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790 r., czysty metal dostał H. Davy w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów stroncjanitu i celestynu; zawartość w skorupie ziemskiej: 4·10-2% mas. Zawartość w organizmie człowieka 2·10-4% masy. S. występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały z połyskiem, miękki, na powietrzu pokrywa się nalotem. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów strontu 5s2; w związkach występuje na II stopniu utlenienia; t.t. 769°C, t.w. 1382°C, gęstość 2,63g·cm-3. S. barwi płomień na karminowoczerwono. Czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku SrO i nadtlenku SrO2, rozdrobniony zapala się samorzutnie i tworzy dodatkowo azotek strontu Sr3N2. Reaguje także z fluorowcami, węglem, fosforem i wodorem. Rozp. w ciekłym amoniaku dając roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. Rozkłada wodę

Definicja ŚWIEŻENIE:
Co to jest otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu. Ś. można prowadzić sposobem Bessemera i Thomasa, tłocząc gorące stront.
Definicja STĘŻENIE MOLOWE:
Co to jest molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu. W SI wymiarem s.m. jest mol·m-3, jednak w stront.
Definicja SOLWENT:
Co to jest ↑rozpuszczalnik stront.
Definicja STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w cząsteczce polimeru). Mechanizm badania s.p.b. jest złożony i stront.

Czym jest STRONT znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: