STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA co to znaczy
Słownik STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA. Co znaczy zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej.

Czy przydatne?

Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA

Co to znaczy struktura trzeciorzędowa białka: ↑ konformacja łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i -NH3+), mostki disiarczkowe, oddziaływania hydrofobowe. S.t.b. ma zasadnicze znaczenie dla właściwości wykazywanych poprzez białko i jej zniszczenie skutkuje utratę tych właściwości. Przy badaniu s.t.b. stosuje się sposoby rentgenograficzne (swoiste "prześwietlanie" cząsteczek), wspomagane aktualnie komputerowo

Czym jest STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA znaczenie w Definicje chemia S .