Słownik STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA co to znaczy.
Słownik STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA. Co znaczy zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej.

Czy przydatne?

Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA

Co to znaczy struktura trzeciorzędowa białka: ↑ konformacja łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i -NH3+), mostki disiarczkowe, oddziaływania hydrofobowe. S.t.b. ma zasadnicze znaczenie dla właściwości wykazywanych poprzez białko i jej zniszczenie skutkuje utratę tych właściwości. Przy badaniu s.t.b. stosuje się sposoby rentgenograficzne (swoiste "prześwietlanie" cząsteczek), wspomagane aktualnie komputerowo

Definicja SKALENIE:
Co to jest najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą między innymi: ↑ albit, ↑ anorytyt i ↑ ortoklaz. Nie wszystkie s. użytkowane są struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja SOLANKI:
Co to jest ↑ wody mineralne struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja SPRZĘŻONE WIĄZANIA PODWÓJNE:
Co to jest wiązania podwójne występują naprzemiennie z pojedynczymi, na przykład w butadienie W cząsteczce takiej zdelokalizowane orbitale π obejmują cały szkielet węglowy, dzięki czemu trwałość związku jest struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja SZKŁO MLECZNE:
Co to jest potasowo wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 68%, Al2O3 - 4,5%, Na2O - 13,9%, K2O - 3,5%, CaO - 0,1%, ZnO - 2,0%, Fe2O3 - 5,4% i SnO2 (odpowiedzialny za mlecznobiałą barwę). Użytkowane do wyrobu struktura trzeciorzędowa białka.

Czym jest STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: