Słownik STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA co to znaczy.
Słownik STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA. Co znaczy zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej.

Czy przydatne?

Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA

Co to znaczy struktura trzeciorzędowa białka: ↑ konformacja łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i -NH3+), mostki disiarczkowe, oddziaływania hydrofobowe. S.t.b. ma zasadnicze znaczenie dla właściwości wykazywanych poprzez białko i jej zniszczenie skutkuje utratę tych właściwości. Przy badaniu s.t.b. stosuje się sposoby rentgenograficzne (swoiste "prześwietlanie" cząsteczek), wspomagane aktualnie komputerowo

Definicja SMALEC:
Co to jest tłuszcz zwierzęcy otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu; stosowany do smażenia struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja STRONCJANIT:
Co to jest minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI:
Co to jest użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu tioglikolowego i preparat utrwalający - wodę utlenioną. Ś.d.t.o struktura trzeciorzędowa białka.
Definicja STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w cząsteczce polimeru). Mechanizm badania s.p.b. jest złożony i struktura trzeciorzędowa białka.

Czym jest STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: