Słownik STYREN co to znaczy.
Słownik STYREN. Co znaczy nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z.

Czy przydatne?

Definicja STYREN

Co to znaczy styren: fenyloeten - C6H5-CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie reakcji odwodornienia albo z chloroetylobenzenu w rezultacie reakcji eliminacji chlorowodoru. To jest substancja wyjściowa do produkcji tworzywa sztucznego - polistyrenu

Definicja SZEREG URANOWO-AKTYNOWY:
Co to jest naturalny szereg promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych styren.
Definicja SARIN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz, t.t. 57°C, t.w. 147°C, rozkłada się w wodzie styren.
Definicja SÓL WARZONA:
Co to jest sól kuchenna (↑ chlorek sodu) pozyskiwana poprzez zatężanie i odparowanie solanek i roztworów NaCl styren.
Definicja STĘŻENIE PROCENTOWE:
Co to jest cp - proc. masowy substancji rozpuszczonej w relacji do masy roztworu: gdzie ms - masa substancji rozpuszczonej, mr - masa roztworu, ma - masa rozpuszczalnika styren.

Czym jest STYREN znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: