Słownik SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO co to znaczy.
Słownik SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA. Co znaczy właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące.

Czy przydatne?

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA

Co to znaczy substancja powierzchniowo czynna: substancja zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej emulsji. Na przykład wytrząsanie benzenu z wodą skutkuje stworzenie nietrwałej emulsji, lecz ten sam mechanizm prowadzony z dodatkiem roztworu mydła prowadzi do stworzenia trwałej, mlecznej emulsji benzenu w wodzie

Definicja SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA:
Co to jest kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6] 3K+ + [Fe(CN)6]3-, K4[Fe(CN)6] 4K+ + [Fe(CN)6]4-. Prawie substancja powierzchniowo czynna.
Definicja SUBSTANCJA ZŁOŻONA:
Co to jest składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny (konglomeraty wielu substancji niepołączonych wiązaniami chem., mniej czy substancja powierzchniowo czynna.
Definicja STRUKTURA CZĄSTECZEK:
Co to jest dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń) określające strukturę geometryczną cząsteczki, wartości ładunków substancja powierzchniowo czynna.
Definicja SZEREG URANOWO-AKTYNOWY:
Co to jest naturalny szereg promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych substancja powierzchniowo czynna.

Czym jest SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: