Słownik SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE co to znaczy.
Słownik SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE. Co znaczy rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe.

Czy przydatne?

Definicja SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE

Co to znaczy substancje homopoliatomowe: związki chem. składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3, diament, grafit), jak także substancje nie stanowiące wyodrębnionych odmian alotropowych (cząsteczki fosforu P4, siarki S4, S8, polimeryczne łańcuchy siarkowe występujące w stopionej siarce i tym podobne). Każda z tego typu odmian charakteryzuje się swoistymi właściwościami fizykochem

Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA:
Co to jest iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w odpowiednich potęgach) w stanie równowagi chem. Dla reakcji aA + bB substancje homopoliatomowe.
Definicja SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA:
Co to jest elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych spektroskopowych (rozmiar atomów i ładunek jądra). Obejmuje wszystkie pierwiastki układu okresowego. Elektroujemność pierwiastków substancje homopoliatomowe.
Definicja STEREOCHEMIA:
Co to jest zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia powiązane z izomerią przestrzenną (↑ stereoizomeria), a więc między innymi substancje homopoliatomowe.
Definicja ŚWIEŻENIE:
Co to jest otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu. Ś. można prowadzić sposobem Bessemera i Thomasa, tłocząc gorące substancje homopoliatomowe.

Czym jest SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: