Słownik SUBSTANCJE O DZIAŁANIU co to znaczy.
Słownik SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM. Co znaczy chorobach nowotworowych; ich.

Czy przydatne?

Definicja SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM

Co to znaczy substancje o działaniu przeciwnowotworowym: ekipa różnorodnych związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych, metylowaniu zasad azotowych. Do ekipy tej należą między innymi antybiotyk azaseryna, związki metaloorg. platyny i ↑ taksol występujący w korze cisa amerykańskiego

Definicja SPINOWA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest liczba kwantująca spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną wartość, dla elektronu: s = 1/2 (dla innych cząstek przyjmuje inne wartości, na przykład 1 dla fotonu substancje o działaniu przeciwnowotworowym.
Definicja STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ:
Co to jest stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami dysocjacji, na przykład dla reakcji CH3COOH ⇆ CH3COO- + H+ stała substancje o działaniu przeciwnowotworowym.
Definicja SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE:
Co to jest składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3, diament, grafit), jak także substancje nie stanowiące wyodrębnionych odmian substancje o działaniu przeciwnowotworowym.
Definicja STAN PODSTAWOWY:
Co to jest minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ kwantowomechaniczna teoria atomu). Można wyróżnić stany substancje o działaniu przeciwnowotworowym.

Czym jest SUBSTANCJE O DZIAŁANIU znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: