Słownik SUCHA DESTYLACJA co to znaczy.
Słownik SUCHA DESTYLACJA. Co znaczy wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.

Czy przydatne?

Definicja SUCHA DESTYLACJA

Co to znaczy sucha destylacja: ogrzewanie substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego nazywa się koksowaniem (↑ koksowanie węgla). Istotnym procesem jest sucha destylacja drewna, której produktami są: węgiel drzewny, gaz drzewny (CO2, CO, CH4, H2, CH2=CH2), smoła drzewna, CH3COOH, CH3OH

Definicja STAŁA SZYBKOŚCI REAKCJI:
Co to jest współczynnik k w równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów sucha destylacja.
Definicja SARIN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz, t.t. 57°C, t.w. 147°C, rozkłada się w wodzie sucha destylacja.
Definicja SZKŁO OPTYCZNE:
Co to jest szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp. mięknięcia; dużej gęstości 3,5÷5g·cm-3 (w razie zawartości sucha destylacja.
Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i sucha destylacja.

Czym jest SUCHA DESTYLACJA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: