Słownik SUCHY LÓD co to znaczy.
Słownik SUCHY LÓD. Co znaczy użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania.

Czy przydatne?

Definicja SUCHY LÓD

Co to znaczy suchy lód: zestalony dwutlenek węgla o temp. -78°C, powszechnie użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania sztucznej mgły. Jego nazwa bierze się stąd, iż stały CO2 w uwarunkowaniach normalnych sublimuje (↑ sublimacja), a nie topi się (brak etapu cieczy). Z uwagi na niską temp. s.l. dotykanie jego powierzchni nieosłoniętymi dłońmi może prowadzić do obrażeń

Definicja SILIKONY:
Co to jest wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i termicznej, dobrych właściwościach smarnych i dielektrycznych suchy lód.
Definicja SMOG KWAŚNY:
Co to jest zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł. składniki s.k. to: SO2, CO2 i pył węglowy. S.k. skutkuje dolegliwości roślin suchy lód.
Definicja SZEREG URANOWO-RADOWY:
Co to jest naturalny szereg promieniotwórczy 238U ... 206Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 2, gdzie k należy do zbioru ustalonych liczb naturalnych suchy lód.
Definicja SADZA:
Co to jest bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków org. przy niedostatecznym dostępie powietrza, wskutek suchy lód.

Czym jest SUCHY LÓD znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: