ŚWIATŁO WIDZIALNE co to znaczy
Słownik ŚWIATŁO WIDZIALNE. Co znaczy promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w.

Czy przydatne?

Definicja ŚWIATŁO WIDZIALNE

Co to znaczy światło widzialne: w skrócie Vis (od angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m, odbierana poprzez ludzkie oczy jako światło białe (gdy jest tak zwany widmem ciągłym, tzn. mieszaniną promieniowania o wszystkich długościach fal) albo poszczególne barwy (gdy wiązka zawiera tylko wycinek z podanego zakresu albo wręcz jest monochromatyczna, tzn. zawiera promieniowanie o jednej tylko długości). Badanie absorpcji ś.w. poprzez związki chem. i ich roztwory jest używane w chemii do określania budowy związków i/albo składu mieszanin

Czym jest ŚWIATŁO WIDZIALNE znaczenie w Definicje chemia S .