Słownik ŚWIATŁO WIDZIALNE co to znaczy.
Słownik ŚWIATŁO WIDZIALNE. Co znaczy promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w.

Czy przydatne?

Definicja ŚWIATŁO WIDZIALNE

Co to znaczy światło widzialne: w skrócie Vis (od angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m, odbierana poprzez ludzkie oczy jako światło białe (gdy jest tak zwany widmem ciągłym, tzn. mieszaniną promieniowania o wszystkich długościach fal) albo poszczególne barwy (gdy wiązka zawiera tylko wycinek z podanego zakresu albo wręcz jest monochromatyczna, tzn. zawiera promieniowanie o jednej tylko długości). Badanie absorpcji ś.w. poprzez związki chem. i ich roztwory jest używane w chemii do określania budowy związków i/albo składu mieszanin

Definicja SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM:
Co to jest związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych, metylowaniu zasad azotowych. Do ekipy tej należą między światło widzialne.
Definicja SOLWATACJA:
Co to jest mechanizm łączenia się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu (CH3COCH3), acetonitrylu (CH3CN), DMF, DMSO) w tak zwany solwaty światło widzialne.
Definicja STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY:
Co to jest swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych) substratów, a jako stanu końcowego - czystych światło widzialne.
Definicja SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH:
Co to jest metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ potencjał półogniwa) zmierzone względem standardowej światło widzialne.

Czym jest ŚWIATŁO WIDZIALNE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: