Słownik ŚWIATŁO co to znaczy.
Słownik ŚWIATŁO. Co znaczy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne.

Czy przydatne?

Definicja ŚWIATŁO

Co to znaczy światło: promieniowanie elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali 380÷760 nm) i ↑ ultrafiolet albo nadfiolet (długość fali ~50÷380 nm). Niekiedy nazwa użytkowana w ograniczeniu jedynie do zakresu widzialnego. Źródłem ś. są ruchy elektronów zwanych oscylatorami elementarnymi, a ściślej przechodzenie elektronów z wyższych na niższe poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach, powiązane z emisją ↑ kwantów światła o odpowiedniej energii. Ś. charakteryzuje tak zwany ↑ dualizm korpuskularno-falowy: w pewnych zjawiskach ś. zachowuje się jak fala (odbicie i załamanie, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja), a w innych jak strumień cząstek, kwantów zwanych fotonami (luminescencja, zdarzenie fotoelektryczne, jonizacja). Z tego powodu do opisu światła można użytkować zarówno prawa falowe, jak i aparat fizyczny opisujący zjawiska korpuskularne. W próżni ś. rozchodzi się z prędkością c = 2,998·108 m·s-1 (około 300000km·s-1), co jest, odpowiednio z założeniem teorii względności Einsteina, prędkością nieprzekraczalną (warto jednak zwrócić uwagę, iż istnieją sytuacje, gdzie ciało materialne może poruszać się z prędkością większą od prędkości światła w ośrodku innym niż próżnia)

Definicja SKŁAD CHEMICZNY SŁOŃCA:
Co to jest jakościowy i ilościowy) gwiazdy Układu Słonecznego (Słońca); pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,60% masy i to są: wodór (70%mas.), hel (28%mas.), tlen (0,8%mas.), węgiel (0,3%mas.), żelazo, azot światło.
Definicja SIECIOWANIE:
Co to jest się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2-CHX- (X = OH, halogen), takimi jak polietylen czy światło.
Definicja SALMIAK:
Co to jest ↑ chlorek amonu światło.
Definicja SIAL:
Co to jest ↑ skorupa ziemska światło.

Czym jest ŚWIATŁO znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: