ŚWIATŁO co to znaczy
Słownik ŚWIATŁO. Co znaczy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne.

Czy przydatne?

Definicja ŚWIATŁO

Co to znaczy światło: promieniowanie elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali 380÷760 nm) i ↑ ultrafiolet albo nadfiolet (długość fali ~50÷380 nm). Niekiedy nazwa użytkowana w ograniczeniu jedynie do zakresu widzialnego. Źródłem ś. są ruchy elektronów zwanych oscylatorami elementarnymi, a ściślej przechodzenie elektronów z wyższych na niższe poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach, powiązane z emisją ↑ kwantów światła o odpowiedniej energii. Ś. charakteryzuje tak zwany ↑ dualizm korpuskularno-falowy: w pewnych zjawiskach ś. zachowuje się jak fala (odbicie i załamanie, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja), a w innych jak strumień cząstek, kwantów zwanych fotonami (luminescencja, zdarzenie fotoelektryczne, jonizacja). Z tego powodu do opisu światła można użytkować zarówno prawa falowe, jak i aparat fizyczny opisujący zjawiska korpuskularne. W próżni ś. rozchodzi się z prędkością c = 2,998·108 m·s-1 (około 300000km·s-1), co jest, odpowiednio z założeniem teorii względności Einsteina, prędkością nieprzekraczalną (warto jednak zwrócić uwagę, iż istnieją sytuacje, gdzie ciało materialne może poruszać się z prędkością większą od prędkości światła w ośrodku innym niż próżnia)

Czym jest ŚWIATŁO znaczenie w Definicje chemia S .