Słownik ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ co to znaczy.
Słownik ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ. Co znaczy światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym.

Czy przydatne?

Definicja ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ

Co to znaczy światłoczułość: 1) brak odporności substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym, na przykład rozkładowi (↑ mechanizm fotograficzny); 2) stopień czułości błony fotograficznej na padające na nią światło. Podaje się ją w skali DIN, ASA, GOST. Na przykład 21 DIN jest równoważne 100 ASA albo 90 GOST

Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA:
Co to jest iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w odpowiednich potęgach) w stanie równowagi chem. Dla reakcji aA + bB światłoczułość.
Definicja SÓL JODOWANA:
Co to jest ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI światłoczułość.
Definicja SEKSTET ELEKTRONOWY:
Co to jest światłoczułość.
Definicja SUBSTANCJA ZŁOŻONA:
Co to jest składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny (konglomeraty wielu substancji niepołączonych wiązaniami chem., mniej czy światłoczułość.

Czym jest ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: