Słownik SYMETRIA CZĄSTECZKI co to znaczy.
Słownik SYMETRIA CZĄSTECZKI. Co znaczy przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach.

Czy przydatne?

Definicja SYMETRIA CZĄSTECZKI

Co to znaczy symetria cząsteczki: cecha budowy cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty symetrii) każdy z atomów w cząsteczce zostaje zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju. Na przykład cząsteczka benzenu, mająca kształt sześciokąta foremnego, może zostać obrócona o kąt 60° wokół osi przechodzącej poprzez środek cząsteczki prostopadle do jej płaszczyzny, każdy atom węgla zostanie wtedy zastąpiony innym atomem węgla, a każdy atom wodoru - poprzez inny atom wodoru. W wyniku otrzymamy cząsteczkę w ułożeniu nie różniącym się niczym od ułożenia przed obrotem; mówimy zatem, iż benzen ma sześciokrotną oś symetrii (gdyż do wykonania pełnego obrotu potrzeba sześciu obrotów o 60°). Ustalenie s.c. pozwala wysnuć sporo istotnych wniosków dotyczących właściwości fizykochem. cząsteczki, jak na przykład jej reaktywności, wyglądu różnego rodzaju widm spektroskopowych itd

Definicja STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY:
Co to jest swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych) substratów, a jako stanu końcowego - czystych symetria cząsteczki.
Definicja STAŁA SZYBKOŚCI REAKCJI:
Co to jest współczynnik k w równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów symetria cząsteczki.
Definicja STEREOIZOMERIA:
Co to jest polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów w cząsteczce, położenie i rodzaj łączących je wiązań są te symetria cząsteczki.
Definicja SZEREG HOMOLOGICZNY:
Co to jest podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w alkanach. Cząsteczki związków należących do sz.h. można opisać symetria cząsteczki.

Czym jest SYMETRIA CZĄSTECZKI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: