Słownik SYMETRIA CZĄSTECZKI co to znaczy.
Słownik SYMETRIA CZĄSTECZKI. Co znaczy przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach.

Czy przydatne?

Definicja SYMETRIA CZĄSTECZKI

Co to znaczy symetria cząsteczki: cecha budowy cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty symetrii) każdy z atomów w cząsteczce zostaje zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju. Na przykład cząsteczka benzenu, mająca kształt sześciokąta foremnego, może zostać obrócona o kąt 60° wokół osi przechodzącej poprzez środek cząsteczki prostopadle do jej płaszczyzny, każdy atom węgla zostanie wtedy zastąpiony innym atomem węgla, a każdy atom wodoru - poprzez inny atom wodoru. W wyniku otrzymamy cząsteczkę w ułożeniu nie różniącym się niczym od ułożenia przed obrotem; mówimy zatem, iż benzen ma sześciokrotną oś symetrii (gdyż do wykonania pełnego obrotu potrzeba sześciu obrotów o 60°). Ustalenie s.c. pozwala wysnuć sporo istotnych wniosków dotyczących właściwości fizykochem. cząsteczki, jak na przykład jej reaktywności, wyglądu różnego rodzaju widm spektroskopowych itd

Definicja STERAN:
Co to jest związek chem.; cykloalkan; stanowi szkielet istotnych biologicznie ↑ steroidów symetria cząsteczki.
Definicja SYMETRIA KRYSZTAŁU:
Co to jest przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na przykład kryształ rombowy, sześcienny, oktaedryczny). Por symetria cząsteczki.
Definicja STANDARDOWA ELEKTRODA WODOROWA:
Co to jest z płytki platynowej pokrytej rozdrobnioną platyną (czernią platynową), zanurzona w 1-molowym roztworze mocnego jednoprotonowego kwasu i stale opłukiwana gazowym wodorem pod ciśnieniem 1013hPa symetria cząsteczki.
Definicja SZPAT ISLANDZKI:
Co to jest minerał, odmiana ↑ kalcytu występująca jako bezb., przezroczyste kryształy charakteryzujące się cechą podwójnego załamania światła i dające podwójny obraz oglądanych poprzez nie elementów symetria cząsteczki.

Czym jest SYMETRIA CZĄSTECZKI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: