SYMETRIA CZĄSTECZKI co to znaczy
Słownik SYMETRIA CZĄSTECZKI. Co znaczy przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach.

Czy przydatne?

Definicja SYMETRIA CZĄSTECZKI

Co to znaczy symetria cząsteczki: cecha budowy cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty symetrii) każdy z atomów w cząsteczce zostaje zastąpiony innym atomem tego samego rodzaju. Na przykład cząsteczka benzenu, mająca kształt sześciokąta foremnego, może zostać obrócona o kąt 60° wokół osi przechodzącej poprzez środek cząsteczki prostopadle do jej płaszczyzny, każdy atom węgla zostanie wtedy zastąpiony innym atomem węgla, a każdy atom wodoru - poprzez inny atom wodoru. W wyniku otrzymamy cząsteczkę w ułożeniu nie różniącym się niczym od ułożenia przed obrotem; mówimy zatem, iż benzen ma sześciokrotną oś symetrii (gdyż do wykonania pełnego obrotu potrzeba sześciu obrotów o 60°). Ustalenie s.c. pozwala wysnuć sporo istotnych wniosków dotyczących właściwości fizykochem. cząsteczki, jak na przykład jej reaktywności, wyglądu różnego rodzaju widm spektroskopowych itd

Czym jest SYMETRIA CZĄSTECZKI znaczenie w Definicje chemia S .