Słownik SZKIELET WĘGLOWY co to znaczy.
Słownik SZKIELET WĘGLOWY. Co znaczy związku org., składająca się z samych atomów węgla nie.

Czy przydatne?

Definicja SZKIELET WĘGLOWY

Co to znaczy szkielet węglowy: wyodrębniana ze względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup funkcyjnych. S.w. zwykle przedstawiany jest na wzorach półstrukturalnych, na przykład etylocyklopentanu: Reakcje stanowiące element chemii org. dzieli się na zachowujące (na przykład ↑ reakcja substytucji) i modyfikujące s.w. (na przykład ↑ degradacja, kondensacja)

Definicja STRUKTURA DRUGORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest łańcucha peptydowego, powstająca na skutek geometrycznej budowy wiązania peptydowego i tworzenia się mostków (przeważnie wodorowych, niekiedy disiarczkowych, na przykład w wazopresynie) pomiędzy szkielet węglowy.
Definicja STYREN:
Co to jest CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie reakcji odwodornienia albo z chloroetylobenzenu w rezultacie szkielet węglowy.
Definicja SMOŁA WĘGLOWA:
Co to jest pogazowa albo wysokotemperaturowa, pozostałość w procesie produkcji koksu drogą ogrzewania węgla w temp. ~1000°C bez dostępu powietrza (↑ piroliza). S.w. złożona jest z różnych związków aromatycznych szkielet węglowy.
Definicja SALETRA INDYJSKA:
Co to jest ↑ azotan(V) potasu szkielet węglowy.

Czym jest SZKIELET WĘGLOWY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: