SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ co to znaczy
Słownik SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ. Co znaczy jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie.

Czy przydatne?

Definicja SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ

Co to znaczy szybkość reakcji chemicznej: zmiana stężenia substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia produktu w okresie Δt; Δcs - ubytek stężenia substratu w okresie Δt. ↑ Równanie kinetyczne reakcji chemicznej pozwala wyrazić sz.r.ch. w formie: v = k·[s1]a·[s2]b·...·[si]n, gdzie: k - stała szybkości reakcji (której wartość jest charakterystyczna dla danej reakcji chemicznej i zależy od temp. i zastosowanych katalizatorów), [sI]n - stężenie molowe substratu i podniesione do odpowiedniej potęgi. Główne impulsy, od których zależy sz.r.ch. to: typ reakcji chem., temp. i ciśnienie, stężenia i postaci (rozdrobnienie) reagentów, obecność katalizatora, rodzaj rozpuszczalnika i działanie promieniowania elektromagnetycznego. Rozmiar sz.r.ch. mieści się więc w szerokim zakresie wartości

Czym jest SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ znaczenie w Definicje chemia S .