TANTAL co to znaczy
Słownik TANTAL. Co znaczy 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch.

Czy przydatne?

Definicja TANTAL

Co to znaczy tantal: znak Ta, (z łaciny Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r.; metaliczny niob w formie proszku dostał A.G. Ekeberg w 1802 r., a lity metal Bolton w 1903 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: kolumbit, tantalit, fergusonit, mikrolit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-4% mas. Tantal jest niebieskoszary z połyskiem, ciągliwy, kowalny i twardy; t.t. 3020°C, t.w. 5450°C, gęstość 16,65g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów tantalu: 5d36s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). Niewiele czynny chem.; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając Ta2O5; znane są także inne tlenki: TaO2, TaO), azotem, fluorowcami (na przykład z fluorem daje NbF5), węglem, krzemem, fosforem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami ; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym i jego mieszaninie ze stężonym kwasem azotowym(V) (powstają: H2[TaF7], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie tantalanów(V). Tlenek Ta2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu tantalowego(V). T. jest dodatkiem do stali kwaso- i żaroodpornych użytkowanych do wyrobu narzędzi chirurgicznych i dentystycznych, odważników, aparatury chem., do uzupełniania ubytków kości, w elektronice i energetyce jądrowej. Związki stosuje się jako katalizatory syntez org. i do wyrobu urządzeń do obróbki metali (węglik TaC). Metaliczny tantal otrzymuje się poprzez redukcję Ta2O5 albo K2[TaF7] (stworzonych adekwatnie poprzez prażenie albo działanie HF na rudy) węglem albo sodem i elektrolizę stopionego Ta2O5

Czym jest TANTAL znaczenie w Definicje chemia T .