Słownik TEMPERATURA ABSOLUTNA co to znaczy.
Słownik TEMPERATURA ABSOLUTNA. Co znaczy skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K.

Czy przydatne?

Definicja TEMPERATURA ABSOLUTNA

Co to znaczy temperatura absolutna: temp. mierzona od tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy kelwinowi, zatem między temperaturą (t) w skali Celsjusza a temperaturą w skali Kelvina (T) zachodzi związek: T = t + 273,16 lub t = T - 273,16. Temp. zera bezwzględnego jest nieosiągalna; teoretycznie to jest temp., gdzie drgania termiczne atomów tworzących sieć kryształu powinny kompletnie ustać. Przypadek taka jest zabroniona poprzez ↑ zasadę nieoznaczoności Heisenberga, która mówi między innymi, iż w mikroświecie nie da się precyzyjnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki, z kolei wobec braku drgań termicznych dobrze określony byłby zarówno pęd (przy braku ruchu równy zero), jak i położenie atomu. Nieosiągalność temp. 0K nie znaczy jednak, iż niemożliwe są ujemne temp. w skali bezwzględnej, jednakże sposobność ta jest raczej osobliwością. Ujemne temp. w skali Kelvina można teoretycznie osiągnąć poprzez region temp. nieskończonych, występują one również lokalnie w mikroświecie, przy nie wszystkich zjawiskach zachodzących w sieci krystalicznej

Definicja TANINY:
Co to jest galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu, acetonie, wodnych roztworach zasad; wytrącają się z roztworów pod temperatura absolutna co to jest.
Definicja TIOACETAMID:
Co to jest ↑ AKT temperatura absolutna definicja.
Definicja THOMSON SIR JOSEPH JOHN:
Co to jest bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja ładunku ↑ elektronu do jego masy (sformułował zasadę działania spektrometru temperatura absolutna co znaczy.
Definicja TLENKI AZOTU:
Co to jest tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu utlenienia, jednak w rzeczywistości (na co wskazuje liniowa struktura cząsteczki temperatura absolutna słownik.

Czym jest TEMPERATURA ABSOLUTNA znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: