Słownik TEMPERATURA CURIE co to znaczy.
Słownik TEMPERATURA CURIE. Co znaczy własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i.

Czy przydatne?

Definicja TEMPERATURA CURIE

Co to znaczy temperatura curie: temp., gdzie ↑ ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑ paramagnetyk. W t.C. ruchy termiczne cząstek są na tyle mocne, iż zanika uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych

Definicja TLENKI:
Co to jest związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia pierwiastka, bo tlen w takich związkach ma zawsze -II stopień utlenienia. Z temperatura curie.
Definicja TEMPERATURA WRZENIA:
Co to jest prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie cieczy w całej objętości, powodujące przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy temperatura curie.
Definicja TUL:
Co to jest Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem) poprzez P.T. Cleve´a. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: euksenit temperatura curie.
Definicja TIOACETAMID:
Co to jest ↑ AKT temperatura curie.

Czym jest TEMPERATURA CURIE znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: