TEMPERATURA WRZENIA co to znaczy
Słownik TEMPERATURA WRZENIA. Co znaczy ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się.

Czy przydatne?

Definicja TEMPERATURA WRZENIA

Co to znaczy temperatura wrzenia: temp. cieczy, gdzie prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie cieczy w całej objętości, powodujące przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy. Wysokość t.w. zależy od masy cząsteczkowej substancji i wiązań tworzących się pomiędzy jej cząsteczkami (właśnie takie wiązania wodorowe wywołują wysoką t.w. wody, substancji o niskiej masie cząsteczkowej). W razie większości substancji t.w. jest tożsama z temp. skraplania

Czym jest TEMPERATURA WRZENIA znaczenie w Definicje chemia T .