TEORIA KWANTOWA PLANCKA co to znaczy
Słownik TEORIA KWANTOWA PLANCKA. Co znaczy emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA KWANTOWA PLANCKA

Co to znaczy teoria kwantowa plancka: przyjmuje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki równania ΔE = hυ; gdzie h jest stałą Plancka równą 6,626·10-34J·s. Sformułowana w 1900 r. poprzez M. Plancka teoria rozpoczęła postęp fizyki kwantowej. Tłumaczyła rozkład energii w widmie promieniowania ciała idealnie czarnego, niewytłumaczalny uprzednio w ramach fizyki klasycznej

Czym jest TEORIA KWANTOWA PLANCKA znaczenie w Definicje chemia T .