TEORIA STRUKTURALNA co to znaczy
Słownik TEORIA STRUKTURALNA. Co znaczy założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA STRUKTURALNA

Co to znaczy teoria strukturalna: teoria opisująca budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której decydują rodzaj, liczba i sposób powiązania atomów tworzących cząsteczkę związku; 2) atomy węgla w związkach org. są zawsze czterowartościowe (tworzą cztery wiązania); 3) atomy węgla mogą łączyć się tworząc dowolnej wielkości łańcuchy łatwe albo rozgałęzione, lub pierścienie; 4) atomy węgla mogą łączyć się ze sobą albo z atomami innych pierwiastków wiązaniami pojedynczymi, podwójnymi albo potrójnymi; 5) elektrony, które nie tworzą wiązań między atomami węgla, są używane do tworzenia wiązań z atomami innych pierwiastków. Wykorzystując powyższe założenia można narysować ↑ wzór strukturalny dowolnego związku organicznego, nawet takiego, który w rzeczywistości nie istnieje

Czym jest TEORIA STRUKTURALNA znaczenie w Definicje chemia T .