TEORIA VSEPR co to znaczy
Słownik TEORIA VSEPR. Co znaczy odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA VSEPR

Co to znaczy teoria vsepr: (od angielskiego Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy przestrzennej cząsteczek wieloatomowych i ich fragmentów w oparciu o sklasyfikowanie aktualnych w cząsteczce par ↑ elektronów walencyjnych. Wszystkie elektrony walencyjne cząsteczki, pochodzące zarówno od atomu centralnego, jaki od ↑ ligandów, dzieli się na dwie ekipy: pary wiążące (uczestniczące w tworzeniu wiązań) i pary niewiążące (wolne). Pary wiążące, w zależności od tego, jaki typ wiązania tworzą, dzieli się na pary σ i pary π. Pary niewiążące dzieli się w zależności od tego skąd pochodzą, na wolne pary ligandów i wolne pary atomu centralnego (w razie pierwiastka na niezerowym stopniu utlenienia - jonu centralnego). Zasadnicze znaczenie dla struktury cząsteczki mają pary σ (Lσ) i wolne pary atomu centralnego (LwpE). Odpowiednio z t. VSEPR o kształcie cząsteczki decyduje liczba przestrzenna Lp, stanowiąca sumę liczb par σ i wolnych par atomu centralnego: Lp = LwpE + Lσ. Pary elektronowe, określające geometrię cząsteczki, obsadzają obszary orbitalne o maksymalnie symetrycznej orientacji przestrzennej, a więc zajmują w przestrzeni takie położenie, by zminimalizować siły wzajemnego odpychania. Poszczególne pary nie odpychają się jednak z jednakową siłą: najsilniej odpychają się wolne pary, słabiej wolna para z parą σ, a najsłabiej - dwie pary σ. T. VSEPR zakłada przy tym, iż atomy ligandów mają oktet elektronowy (niezależnie od wodoru - dublet). Liczba przestrzenna przyjmuje wartości ponad 2 (z rozważań wyłącza się tu cząsteczki dwuatomowe, które są zawsze liniowe). Wartości 2 odpowiada cząsteczka liniowa (na przykład CO2), wartości 3 - kątowa (SO2 - z jedną wolną parą elektronów) albo trygonalna (trójkątna, BF3), wartości 4 - tetraedryczna (czworościenna, CH4), o kształcie piramidy trójkątnej (NH3 - z jedną wolną parą elektronów) albo kątowa (H2O - z dwoma wolnymi parami elektronowymi). Jak widać z powyższych przykładów, ważny wpływ na ostateczny kształt cząsteczki wywiera obecność wolnych par na atomie centralnym, gdyż cząsteczka z dwoma ligandami może być zarówno liniowa (CO2), jak i kątowa (SO2, H2O), zaś przy większej liczbie ligandów możliwości jest jeszcze więcej. Zobacz: hybrydyzacja sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2

Czym jest TEORIA VSEPR znaczenie w Definicje chemia T .