TEORIA co to znaczy
Słownik TEORIA. Co znaczy klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA

Co to znaczy teoria: zespół tez i twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych doświadczeń (↑ eksperyment) i obserwacji. Prawdziwość i kompletność danej teorii ustalana jest w kontekście bieżącego stanu wiedzy (↑ sposób naukowa). Teza Kopernika, iż planety wędrują po orbitach kołowych, została obalona poprzez dysponującego wynikami dokładniejszych pomiarów Keplera (orbity eliptyczne). Mechanika newtonowska została najpierw XX wieku rozszerzona poprzez Einsteina na zjawiska w czasach Newtona nieznane (teoria względności). Ustalenie "teoria" jest ostatnio nadużywane odnosząc się do przeróżnych mechanizmów twierdzeń i poglądów, niekiedy nienaukowych, a w każdym razie niepopartych wiarygodnymi danymi eksperymentalnymi (por. witalizm). Charakterystyczną właściwością t. naukowej jest sposobność sprawdzenia jej prawdziwości dzięki eksperymentów. Każda t. utrzymuje się pod naporem wielu doświadczeń, przeprowadzanych zarówno przed uznaniem jej za słuszną, jak i wtedy, gdy jest traktowana jako prawidłowa. Teoria ↑ Wielkiego Wybuchu, sformułowana poprzez astrofizyków (G. Gamow) w latach czterdziestych ubiegłego (XX) wieku, zdobyła w latach sześćdziesiątych potwierdzenie dzięki odkryciu ↑ promieniowania reliktowego, a w latach dziewięćdziesiątych. - dalsze potwierdzenie dzięki odkryciu poprzez satelitę COBE przewidzianych teoretycznie nieregularności w rozkładzie tego promieniowania. Z drugiej strony jej zasadność bywa podważana na gruncie aktualnie niedowiedzionych jeszcze w dostatecznym stopniu nowych, bardziej szczegółowych teorii, takich jak teoria inflacji

Czym jest TEORIA znaczenie w Definicje chemia T .