TERB co to znaczy
Słownik TERB. Co znaczy 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G.

Czy przydatne?

Definicja TERB

Co to znaczy terb: znak Tb, (z łaciny Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, euksenit i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 10-4% mas. T. jest srebrzystoczarny, miękki, kowalny i ciągliwy; t.t. 1356°C, t.w. 3230°C, gęstość 8,25g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów t. 4f96s2 albo 4f85d16s2; w związkach występuje na III i IV stopniu utlenienia (jon Tb3+ w roztworach wodnych ma barwę bladoróżową). Terb jest czynny chemicznie; na powietrzu utlenia się do tlenku Tb2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od ↑ kwasu fluorowodorowego) wypierając z nich wodór. Jony Tb4+ są utleniaczami (rozkładają wodę z wydzieleniem tlenu). Metal, tlenki i wodorotlenki mają właściwości zasadowe. Boran sodu terbu jest użytkowany w technice laserowej

Czym jest TERB znaczenie w Definicje chemia T .