Słownik TLEN co to znaczy.
Słownik TLEN. Co znaczy Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M.

Czy przydatne?

Definicja TLEN

Co to znaczy tlen: znak O, (z łaciny Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja i niezależnie w 1774 r. poprzez J. Priestleya, a w 1769 r. poprzez K. Scheelego. W przyrodzie występuje w formie wolnej (atmosfera) i związanej: woda, minerały, świat roślin i zwierząt, zawartość w skorupie ziemskiej: 45% mas. (atmosfera: 20,95% obj. albo 23,15% mas., hydrosfera: 89% mas., litosfera: 46,4% mas.); zawartość w organizmie człowieka: 65% masy. Tlen ma dwie fundamentalne odmiany alotropowe (↑ alotropia pierwiastków): O2 - ditlen i O3 - tritlen (↑ ozon); stwierdzono istnienie cząsteczki O4. T. jest gazem bezb., bezwonnym i bez zapachu. Po skropleniu niebieskawa ciecz, zestalony tworzy niebieskie kryształy. Słabo rozp. w wodzie. Nie pali się, lecz podtrzymuje mechanizm spalania; t.t. -218,4°C, t.w. -183,0°C; gęstość 1,429g·dm-3 (gaz), 1,14g·cm-3 (ciecz), 2,0g·cm-3 (ciało stałe). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów t. 2s22p4, występuje na -II (na przykład ↑ woda), -I (na przykład ↑ nadtlenek wodoru), I (↑ fluorek tlenu(I) O2F2) i II (↑ fluorek tlenu(II) OF2) stopniu utleniania. Tlen jest czynny; w temp. pokojowej reaguje z litowcami, nie wszystkimi berylowcami, fosforem białym; po ogrzaniu reaguje ze wszystkimi pierwiastkami niezależnie od fluoru i platyny (dając ↑ tlenki, ↑ nadtlenki, ↑ ponadtlenki), związkami nieorg. i org. Potencjały standardowe:. Tlen jest mocnym utleniaczem. Jest konieczny do życia organizmom roślinnym i zwierzęcym; użytkowany w hutnictwie do świeżenia stali, spalania paliw, w syntezach chem. Tlen otrzymuje się na skalę przemysłową poprzez destylację frakcjonowaną powietrza i elektrolizę wody. Otrzymywanie w laboratorium obejmuje reakcje rozkładu KMnO4, KClO3 albo H2O2 wobec MnO2, jako katalizatora i utlenianie H2O2 zakwaszonym roztworem KMnO4. Tlen nie wykazuje szkodliwego działania na organizm człowieka jeżeli jego stężenie w powietrzu wynosi 16÷50%

Definicja TETRAEDR:
Co to jest jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie ↑hybrydyzacji sp3. Kształt t. mają między innymi cząsteczki tlen.
Definicja TRANSURANOWCE:
Co to jest ↑ aktynowce tlen.
Definicja TEMPERATURA CURIE:
Co to jest ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑ paramagnetyk. W t.C. ruchy termiczne cząstek są na tyle mocne, iż zanika tlen.
Definicja TLENOWCE:
Co to jest okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks. Tlen, siarka są niemetalami, selen, tellur - półmetalami, a polon - metalem tlen.

Czym jest TLEN znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: