TLEN co to znaczy
Słownik TLEN. Co znaczy Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M.

Czy przydatne?

Definicja TLEN

Co to znaczy tlen: znak O, (z łaciny Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja i niezależnie w 1774 r. poprzez J. Priestleya, a w 1769 r. poprzez K. Scheelego. W przyrodzie występuje w formie wolnej (atmosfera) i związanej: woda, minerały, świat roślin i zwierząt, zawartość w skorupie ziemskiej: 45% mas. (atmosfera: 20,95% obj. albo 23,15% mas., hydrosfera: 89% mas., litosfera: 46,4% mas.); zawartość w organizmie człowieka: 65% masy. Tlen ma dwie fundamentalne odmiany alotropowe (↑ alotropia pierwiastków): O2 - ditlen i O3 - tritlen (↑ ozon); stwierdzono istnienie cząsteczki O4. T. jest gazem bezb., bezwonnym i bez zapachu. Po skropleniu niebieskawa ciecz, zestalony tworzy niebieskie kryształy. Słabo rozp. w wodzie. Nie pali się, lecz podtrzymuje mechanizm spalania; t.t. -218,4°C, t.w. -183,0°C; gęstość 1,429g·dm-3 (gaz), 1,14g·cm-3 (ciecz), 2,0g·cm-3 (ciało stałe). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów t. 2s22p4, występuje na -II (na przykład ↑ woda), -I (na przykład ↑ nadtlenek wodoru), I (↑ fluorek tlenu(I) O2F2) i II (↑ fluorek tlenu(II) OF2) stopniu utleniania. Tlen jest czynny; w temp. pokojowej reaguje z litowcami, nie wszystkimi berylowcami, fosforem białym; po ogrzaniu reaguje ze wszystkimi pierwiastkami niezależnie od fluoru i platyny (dając ↑ tlenki, ↑ nadtlenki, ↑ ponadtlenki), związkami nieorg. i org. Potencjały standardowe:. Tlen jest mocnym utleniaczem. Jest konieczny do życia organizmom roślinnym i zwierzęcym; użytkowany w hutnictwie do świeżenia stali, spalania paliw, w syntezach chem. Tlen otrzymuje się na skalę przemysłową poprzez destylację frakcjonowaną powietrza i elektrolizę wody. Otrzymywanie w laboratorium obejmuje reakcje rozkładu KMnO4, KClO3 albo H2O2 wobec MnO2, jako katalizatora i utlenianie H2O2 zakwaszonym roztworem KMnO4. Tlen nie wykazuje szkodliwego działania na organizm człowieka jeżeli jego stężenie w powietrzu wynosi 16÷50%

Czym jest TLEN znaczenie w Definicje chemia T .