Słownik TLENEK FOSFORU(V co to znaczy.
Słownik TLENEK FOSFORU(V). Co znaczy prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych.

Czy przydatne?

Definicja TLENEK FOSFORU(V)

Co to znaczy tlenek fosforu(v): dekatlenek tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach, powstający rezultacie spalania fosforu w tlenie: P4 + 5O2 P4O10. Tlenek fosforu(V) jest bezwodnikiem kwasów fosforowych(V). Powstają z niego w reakcji z wodą: kwas metafosforowy(V) (HPO3)n, kwas ortofosforowy(V) H3PO4, kwas difosforowy(V) (pirofosforowy(V)) H4P2O7 i kwasy polifosforowe(V)

Definicja TANTALIT:
Co to jest minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu tlenek fosforu(v).
Definicja TAED:
Co to jest tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z obecnymi w proszkach związkami nadtlenkowymi tlenek fosforu(v).
Definicja TETRAHYDROFURAN:
Co to jest polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie; tt. -108,4ºC, tw. 66ºC, gęstość 0,89 g/cm3. Pod względem chemicznym tlenek fosforu(v).
Definicja TERMODYNAMIKA:
Co to jest obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą zjawiska bez uwzględniania faktu, iż ciała tworzące układy termodynamiczne tlenek fosforu(v).

Czym jest TLENEK FOSFORU(V znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: