TLENEK WĘGLA(II co to znaczy
Słownik TLENEK WĘGLA(II). Co znaczy 191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach.

Czy przydatne?

Definicja TLENEK WĘGLA(II)

Co to znaczy tlenek węgla(ii): CO, związek chem., bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez zaangażowania chemicznie, silnie trujący (↑ zaczadzenie). Pali się niebieskim płomieniem i ma właściwości redukujące. Na gorąco reaguje z roztworami silnych zasad tworząc mrówczany, stąd niekiedy traktuje się go jako bezwodnik ↑ kwasu mrówkowego. Otrzymywany poprzez spalanie węgla przy ograniczonym dostępie tlenu albo odwadnianie kwasu mrówkowego kwasem siarkowym(VI). Cząsteczka CO zawiera potrójne wiązanie i jest bardzo trwała, podobnie jak cząsteczka azotu. Występuje jako istotny ↑ ligand w cząsteczkach związków kompleksowych (↑ karbonylki). Stanowi składnik ↑ gazu generatorowego, ↑ gazu wodnego i jest istotnym surowcem w syntezie org.; do niedawna użytkowany był jako składnik gazu świetlnego do celów grzejnych

Czym jest TLENEK WĘGLA(II znaczenie w Definicje chemia T .