Słownik TLENEK WĘGLA(IV co to znaczy.
Słownik TLENEK WĘGLA(IV). Co znaczy niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w.

Czy przydatne?

Definicja TLENEK WĘGLA(IV)

Co to znaczy tlenek węgla(iv): ditlenek węgla CO2, bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych. Otrzymywany w laboratoriach poprzez działanie kwasem na węglany, w przemyśle poprzez spalanie koksu, rozkład kamienia wapiennego, oprócz tego powstaje w wielu reakcjach, na przykład w trakcie fermentacji jako wytwór uboczny. Użytkowany do wypełniania gaśnic, w chłodnictwie (jako ↑ suchy lód) i do produkcji wody sodowej

Definicja TLENEK WĘGLA(II):
Co to jest bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez zaangażowania chemicznie, silnie trujący (↑ zaczadzenie). Pali się niebieskim płomieniem i tlenek węgla(iv).
Definicja Ta:
Co to jest znak ↑ tantalu tlenek węgla(iv).
Definicja TIOL:
Co to jest nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ alkoholi albo ↑ fenoli. T. są silniejszymi kwasami od alkoholi tlenek węgla(iv).
Definicja TEMPERATURA SUBLIMACJI:
Co to jest zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie fazowym danej substancji (wykresie przedstawiającym ↑ stan skupienia tlenek węgla(iv).

Czym jest TLENEK WĘGLA(IV znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: