TLENKI AMFOTERYCZNE co to znaczy
Słownik TLENKI AMFOTERYCZNE. Co znaczy dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH.

Czy przydatne?

Definicja TLENKI AMFOTERYCZNE

Co to znaczy tlenki amfoteryczne: związki, które reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal wchodzący w skład tlenku występuje w kationie powstałej soli, z kolei w reakcji z zasadami występuje w anionie powstałej soli. T.a. są nierozp. w wodzie. Właściwości amfoteryczne wykazują tlenki, gdzie udział wiązania jonowego i kowalencyjnego jest w przybliżeniu taki sam. Do t.a. należą między innymi ZnO, Al2O3, Cr2O3

Czym jest TLENKI AMFOTERYCZNE znaczenie w Definicje chemia T .