TLENKI AZOTU co to znaczy
Słownik TLENKI AZOTU. Co znaczy znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot.

Czy przydatne?

Definicja TLENKI AZOTU

Co to znaczy tlenki azotu: związki azotu z tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu utlenienia, jednak w rzeczywistości (na co wskazuje liniowa struktura cząsteczki) jeden atom azotu na -III, a drugi (centralny) na V stopniu utlenienia. Związek ten jest bezb. gazem (t.t. -91 °C, t.w. -89,5 °C) o słabej woni i słodkawym smaku, rozp. w etanolu, eterze i kwasie siarkowym(VI); działa na organizm ludzki znieczulająco i rozweselająco (stąd nazywa się go kolokwialnie gazem rozweselającym). Otrzymywany poprzez termiczny rozkład azotanu(V) amonu NH4NO3, w mieszaninie z wodorem jest wybuchowy, oprócz tego w uwarunkowaniach normalnych jest w miarę trwały. 2) Tlenek azotu(II) NO, bezb. gaz (t.t. -163,6 °C, t.w. -151,7 °C), trujący; jedyny tlenek azotu, który można dostać z pierwiastków (na przykład sposobem Mościckiego - syntezy w łuku elektrycznym), powstaje również w rezultacie wyładowań atmosferycznych. W cząsteczce NO występuje potrójne wiązanie tlen-azot i jeden niesparowany elektron, dzięki któremu NO jest ↑ rodnikiem molekularnym i daje się łatwo utleniać i redukować, przechodząc adekwatnie w jon NO+ albo NO-. NO występuje także jako ligand w wielu związkach kompleksowych (↑ związek kompleksowy, ↑ nitrozyl) i odgrywa znaczną rolę w organizmie człowieka, steruje między innymi mechanizmem erekcji. 3) Tlenek azotu(IV) NO2, czerwonobrunatny, trujący gaz (t.t. -11,2 °C, t.w. +21,2 °C), który łatwo dimeryzuje do bezb. N2O4. Cząsteczka NO2 zawiera jeden niesparowany elektron (jest ↑ rodnikiem molekularnym), będący powodem dużej reaktywności tego gazu; dlatego można go łatwo utleniać (do NO2+) i redukować (do NO2). W reakcji z roztworem wodorotlenku sodu otrzymuje się mieszaninę azotanu(III) i azotanu(V) sodu, poprzez co można traktować NO2 jako bezwodnik jednocześnie dwóch kwasów: HNO2 i HNO3. Laboratoryjnie NO2 otrzymuje się poprzez termiczny rozkład azotanów(V), a przemysłowo - poprzez utlenianie NO. Wspólnie z tlenkiem azotu(II) NO2 jest związkiem istotnym z ekologicznego punktu widzenia (składniki ↑ smogu fotochemicznego) i substancją przyczyniającą się do powstawania ↑ kwaśnych deszczy. Tlenki azotu(II) i (IV) są emitowane do atmosfery w spalinach samochodowych i gazach przemysłowych. 4) Tlenek azotu(V) N2O5, łatwotopliwa bezb. substancja stała (t.t. 41 °C), łatwo rozkłada się na dimer N2O4 i tlen. Oficjalnie bezwodnik kwasu azotowego(V), złożona jest z jonów NO2+ i NO3-. Otrzymywany na przykład poprzez utlenianie NO2 ozonem

Czym jest TLENKI AZOTU znaczenie w Definicje chemia T .