Słownik TŁUSZCZE co to znaczy.
Słownik TŁUSZCZE. Co znaczy karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie.

Czy przydatne?

Definicja TŁUSZCZE

Co to znaczy tłuszcze: estry alkoholi wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące w przyrodzie są glicerydami, a więc estrami ↑ gliceryny. Z uwagi na wysokie ciepło spalania pełnią w przyrodzie funkcję materiałów zapasowych. Kwasy tłuszczowe mogą mieć łańcuchy nasycone (stanowią przewarzająca część w tłuszczach zwierzęcych) albo nienasycone (w t. roślinnych); z uwagi na to t. zwierzęce mają zazwyczaj stałą konsystencję w temp. pokojowej (do wyjątków należy tran wielorybi). Przyjmuje się aktualnie, iż nienasycone kwasy tłuszczowe wywierają korzystny wpływ na zdrowie, sprzyjając obniżeniu poziomu "złego" cholesterolu. Najpowszechniej występującymi kwasami tłuszczowymi są: palmitynowy (C16, nasycony), stearynowy (C18, nasycony) i oleinowy (C18, nienasycony). Jako estry t. ulegają większości reakcji charakterystycznych dla tej klasy związków, na przykład ↑ transestryfikacji, a również mającej spore znaczenie ↑ reakcji zmydlania, prowadzącej do otrzymania mydeł. T. zawierające łańcuchy nienasycone ulegają także reakcji uwodornienia, dzięki której z ciekłych olejów roślinnych otrzymuje się t. stały - ↑ margarynę

Definicja TROTYL:
Co to jest ↑2,4,6-trinitrotoluen tłuszcze.
Definicja TESTOSTERON:
Co to jest androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Użytkowany jako lek u mężczyzn (zaburzenia czynności jąder) i kobiet (zaburzenia tłuszcze.
Definicja TEFLON, Politetrafluoroetylen, PTFE:
Co to jest ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w znanych rozpuszczalnikach, kwasach i zasadach; jest niepalny i cechuje go tłuszcze.
Definicja TITRANT:
Co to jest miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany), którym miareczkuje się badaną próbkę. T. dobiera się adekwatnie do tłuszcze.

Czym jest TŁUSZCZE znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: