Słownik TRANSAKTYNOWCE co to znaczy.
Słownik TRANSAKTYNOWCE. Co znaczy następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7.

Czy przydatne?

Definicja TRANSAKTYNOWCE

Co to znaczy transaktynowce: pierwiastki o liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa (blok d, a później p (↑ bloki s, p, d, f)). Normalnie to są pierwiastki wysoce nietrwałe (mają krótki ↑ moment półtrwania), aczkolwiek wyjątkiem jest tutaj ↑ nuklid 298Uug, stanowiący fragment tak zwany wyspy trwałości. Trwałość ta wynika z określonej konfiguracji jądra atomowego, zawierającego odpowiednie "magiczne" liczby protonów i neutronów. Należy oczywiście pamiętać o tym, że trwałość tego pierwiastka jest definicją względnym i znaczy moment półtrwania rzędu najwyżej sekund (zamiast milionowych części sekundy, co jest normą u t.)

Definicja TETRAHYDROFURAN:
Co to jest polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie; tt. -108,4ºC, tw. 66ºC, gęstość 0,89 g/cm3. Pod względem chemicznym transaktynowce.
Definicja TLENKI AMFOTERYCZNE:
Co to jest reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal wchodzący w skład tlenku występuje w kationie powstałej soli transaktynowce.
Definicja TERMOELEMENT:
Co to jest termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są umieszczone w różnych temp., powstaje w nim prąd elektryczny, którego transaktynowce.
Definicja TAUTOMERIA:
Co to jest występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce może ulegać kation (szczególnie H+) albo anion; przykłady znanych typów transaktynowce.

Czym jest TRANSAKTYNOWCE znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: