TRYT co to znaczy
Słownik TRYT. Co znaczy wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u.

Czy przydatne?

Definicja TRYT

Co to znaczy tryt: znak 3H albo T, (z łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2 = 12,46 lat, emitując promieniowanie β-, przekształca się w izotop helu 3He). Otrzymany poprzez M.L. Oliphanta, P. Hartecka i E.D. Rutherforda w 1934 r. w trakcie bombardowania deuteru deuteronami. Zawartość trytu w naturalnym wodorze wynosi 10-16%. T. powstaje w najwyższych warstwach atmosfery w reakcji atomów azotu 14N z neutronami z promieniowania kosmicznego; sztucznie otrzymywany w reakcji izotopu litu 6Li z neutronami. T. ma identyczną konfigurację elektronów walencyjnych i prawie identyczne właściwości chem. co pozostałe izotopy wodoru (↑ prot, ↑ deuter). Występuje w cząsteczkach dwuatomowych; w temp. pokojowej obecne jest 75,0% izomeru orto i 25,0% izomeru para. W temp. -273,15°C (0K) zawartości wynoszą adekwatnie: 0% izomeru orto i 100% izomeru para (↑ prot). Tryt ma nieco wyższe t.t. i t.w. niż prot i deuter: t.t. -252,54°C, t.w. -248,14°C; gęstość 0,2464g·dm-3 (gaz) i 0,182g·cm-3 (ciecz). Tryt stosuje się jako parametr promieniotwórczy w badaniach naukowych do ustalania systemów reakcji chem. i struktur związków

Czym jest TRYT znaczenie w Definicje chemia T .