TUL co to znaczy
Słownik TUL. Co znaczy 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem.

Czy przydatne?

Definicja TUL

Co to znaczy tul: znak Tm, (z łaciny Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem) poprzez P.T. Cleve´a. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: euksenit, gadolin i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 5·10-5% mas. Tul występuje w dwóch odmianach alotropowych; jest srebrzysty, błyszczący, miękki, kowalny i ciągliwy; t.t. 1545°C, t.w. 1730°C, gęstość 9,32g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów tulu: 4f136s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia (jon Tm3+ w roztworach wodnych jest zielony). T. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Tm2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe

Czym jest TUL znaczenie w Definicje chemia T .