Słownik TYMINA co to znaczy.
Słownik TYMINA. Co znaczy pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej.

Czy przydatne?

Definicja TYMINA

Co to znaczy tymina: 2,4-dihydroksy-5-metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów nukleinowych. Tworzy białe, trudnotopliwe igły (t.t. 321°C, sublimuje), trudno rozp. w wodzie, etanolu i eterze, rozp. w roztworach kwasów i zasad

Definicja TRANSESTRYFIKACJA:
Co to jest odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w środowisku reakcji kwasy albo zasady, na przykład Reakcje t. są używane do tymina.
Definicja TRANSMUTACJA:
Co to jest pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w złoto) miał być wykonywany z użyciem kamienia filozoficznego (↑ alchemia), w tymina.
Definicja TEFLON, Politetrafluoroetylen, PTFE:
Co to jest ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w znanych rozpuszczalnikach, kwasach i zasadach; jest niepalny i cechuje go tymina.
Definicja TRYSKAWKA:
Co to jest laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną; ściśnięcie butelki skutkuje wypływ strumienia cieczy (zazwyczaj wody tymina.

Czym jest TYMINA znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: