TYTAN co to znaczy
Słownik TYTAN. Co znaczy 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r.

Czy przydatne?

Definicja TYTAN

Co to znaczy tytan: znak Ti, (z łaciny Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r. (albo 1791 r.) i niezależnie poprzez M.H. Klaprotha w 1795 r. Zanieczyszczony metal dostał J.J. Berzelius w 1825 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ilmenit, rutyl, tytanit, perowskit; zawartość w skorupie ziemskiej: 0,57% mas. T. występuje w dwóch odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały, plastyczny, ciągliwy i bardzo wytrzymały mechanicznie; właściwości mechaniczne zależą od obecności domieszek (na przykład azotu). T. jest lżejszy od stali, ma większą wytrzymałość mechaniczną niż glin (porównywalną z wytrzymałością stali) i odporność na korozję podobną do odporności platyny. Pył tytanowy jest piroforyczny (następuje wybuchowe spalanie), lity metal zapala się samorzutnie w powietrzu w temp. pokojowej i pod wysokim ciśnieniem 2,5 MPa. T.t. 1670°C, t.w. 3280°C, gęstość 4,5g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów t. 3d24s2; w związkach występuje na -I, II, III, IV (najtrwalszym) stopniu utlenienia. W roztworze wodnym jon Ti3+ jest fioletowy. Tytan pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej tlenkiem TiO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami (z fluorem daje TiF4), azotem (TiN), wodorem (TiH2), węglem i siarką (dając zależnie od warunków TiS, Ti2S3 albo TiS2). Tytan nie reaguje z wodą; roztwarza się w kwasach fluorowodorowym, chlorowodorowym, siarkowym(VI), azotowym(V), i szczawiowym . Odporny na działanie ↑ wody królewskiej, zasad i wody morskiej. Tytan pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek TiO2 ma właściwości amfoteryczne. Użytkowany w medycynie do uzupełniania ubytków kości; do otrzymywania stali szlachetnych, do produkcji aparatury chem. i narzędzi chirurgicznych i otrzymywania stopów użytkowanych jako materiał konstrukcyjny do budowy samolotów, rakiet i okrętów. Związki tytanu Ti stosuje się jako katalizatory, do produkcji ceramiki, farb i lakierów. Otrzymywany poprzez redukcję TiCl4 dzięki magnezu albo krzemu. Może powodować schorzenia u osób narażonych na wdychanie pyłów zawierających tytan

Czym jest TYTAN znaczenie w Definicje chemia T .