Słownik ULTRAFIOLET nadfiolet co to znaczy.
Słownik ULTRAFIOLET, nadfiolet. Co znaczy część promieniowania elektromagnetycznego o mniejszych.

Czy przydatne?

Definicja ULTRAFIOLET, nadfiolet

Co to znaczy ultrafiolet, nadfiolet: w skrócie UV (od angielskiego ultraviolet), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o mniejszych długościach fali (a więc większych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 3,8·10-7÷5·10-8m. Promieniowanie ultrafioletowe niesie energię porównywalną z energią ↑ wiązań chem. w cząsteczkach, stąd użytkowane jest do inicjowania różnych reakcji chem. w drodze fotolizy (↑ fotoliza, ↑ fotochemia). Zdarzenie absorpcji promieniowania UV wykorzystuje się również do badania struktury cząsteczek związków chem. i składu mieszanin. Promieniowanie ultrafioletowe, zawarte w świetle słonecznym, skutkuje powstawanie u człowieka ↑ melaniny, stąd ciemnienie skóry w trakcie opalania się, może jednak wywierać oprócz tego negatywny wpływ (na przykład spowodować raka skóry). Por. dziury ozonowe

Definicja U:
Co to jest znak ↑ uranu ULTRAFIOLET, Nadfiolet.
Definicja UFO:
Co to jest ↑ ekstaza ULTRAFIOLET, Nadfiolet.
Definicja Uup:
Co to jest ↑ununpent (pierwiastek 115 ULTRAFIOLET, Nadfiolet.
Definicja Uuu:
Co to jest ↑rentgen (pierwiastek 111 ULTRAFIOLET, Nadfiolet.

Czym jest ULTRAFIOLET, nadfiolet znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: