Słownik UNUNKWAD co to znaczy.
Słownik UNUNKWAD. Co znaczy pierwiastek chem., metal, Z = 114, m.at. 289u, ekipa ↑ węglowców.

Czy przydatne?

Definicja UNUNKWAD

Co to znaczy ununkwad: (pierwiastek 114) - znak Uuq, (z łaciny Ununquadium), pierwiastek chem., metal, Z = 114, m.at. 289u, ekipa ↑ węglowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. (izotop 289Uuq; w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 244Pu jądrami wapnia 48Ca i izotop 285Uuq; rozpad izotopu ununheksu 289Uuh). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 289Uuq (τ1/2 = 20s); trwałym izotopem powinien być izotop 298Uuq, z racji na "magiczne" wartości liczby protonów i neutronów. W przyrodzie nie występuje. Jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; szacunkowe wartości: t.t. 340°C, t.w. 420°C i gęstość 14g·cm-3, . Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununkwadu: 7s27p2; najprawdopodobniej najtrwalszy stopień utlenienia II aktualny w UuqF2

Definicja UKŁAD HOMOGENICZNY:
Co to jest jednorodna fiz., to oznacza taka, gdzie każda jej próbka makroskopowa, bezwzględnie na miejsce, z którego została pobrana, ma ten sam skład jakościowo-ilościowy, na przykład roztwór wodny NaCl UNUNKWAD.
Definicja UKŁAD ZAMKNIĘTY:
Co to jest układ, który może z otoczeniem zmieniać energię, lecz nie może zmieniać masy UNUNKWAD.
Definicja UBIKWITYNA:
Co to jest ↑białko sterujące ekspresją genów i występujące powszechnie w komórkach eukariontów (a więc jądrowców, organizmów zbudowanych z komórek, które zawierają materiał genetyczny upakowany w jądrze UNUNKWAD.
Definicja UKŁAD HETEROGENICZNY:
Co to jest niejednorodna fizycznie, nierównomiernie i niejednolicie rozproszona, na przykład piasek w wodzie, opiłki żelaza w pyle cynkowym, siarka z chlorkiem sodu. Średnica cząstek etapy rozproszonej jest UNUNKWAD.

Czym jest UNUNKWAD znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: